Egzamin na kartę rowerową 2023

W maju w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową dla klasy 4 szkoły podstawowej. Do egzaminu dzieci przygotowywały się na lekcjach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego, dodatkowych konsultacjach z wychowawcą oraz zajęciach sekcji rowerowej UKS.

Uczniowie przystępując do egzaminu musieli mieć ukończone 10 lat, uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, a także pozytywną opinię wychowawcy, zdobyć odpowiednią wiedzę, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Część teoretyczna została przeprowadzona w formie testu online składającego się z 25 pytań. Test dotyczył znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Druga część egzaminu praktyczna dotyczyła umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego jeżdżąc po miasteczku ruchu drogowego.

Wszystkim, którzy zdali gratulujemy i życzymy bezpiecznego korzystania z dróg!

Zapraszamy do obejrzenia galerii

galeria