Korzystanie z internetu nie jest już trudne!

   Dzięki uzyskanym funduszom z projektu unijnego z Fundacji E-Prosperity „W sieci bez barier” na bezpłatne szkolenia informatyczne pod nazwą „POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNYSTAW”, udało się bezpłatnie przeszkolić  mieszkańców Gminy Krasnystaw, którzy ukończyli 25 rok życia. W sumie przeszkolono 165 osób (mężczyzn i kobiet), w tym 27 osób z orzeczeniami i 33 osoby powyżej 65 roku życia.

   Jedna grupa liczyła 11 osób. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał darmowe materiały szkoleniowe, pendrive i zaświadczenie. Szkolenia odbywały się w następujących modułach: „Rodzic w Internecie”; „Mój biznes w sieci”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Działam w sieciach społecznościowych”; „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; „Rolnik w sieci”; „Kultura w sieci”.
Projekt realizowany był od września 2018 r. do czerwca 2019 r.