Linki

Kuratorium Oświaty w Lublinie - Informacje o działalności, struktura organizacyjna, awans zawodowy nauczycieli, organizacja nadzoru pedagogicznego, edukacja informatyczna.

OKE w Krakowie - Organizacja, szkolenia, badania i raporty, informacje o wynikach egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Aktualności, szkoły różnych szczebli, instytucje podległe. Zamówienia publiczne resortu, akty prawne.

Urząd Gminy Krasnystaw

 

BRD karta rowerowa - strona zawiera niezbędne informacje o przepisach ruchu drogowego dla wszystkich tych, którzy chcą zdawać na kartę rowerową i motorowerową.

Główny Inspektorat Sanitarny