Zamówienie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” 

1. zapytanie ofertowe  >>doc<< >>pdf<<

2.Formularz cenowo - ofertowy >>tutaj<<