Szkoła podstawowa

  1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
  2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
  4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  7. Oświadczenie o dochodach