Skład Rady Rodziców

Mariusz Król

Paulina Sadlak

Joanna Mazurek

Agnieszka Berbeć

Sławomir Krzyżanowski

Barbara Olech

Maria Włoch

Anna Krzyżanowska

Kamila Kulczyńska

Anna Charkot

Ewa Jóźwiak

Katarzyna Perestaj