Skład Rady Rodziców

Karolina Sadlak
Mariusz Podgórski
Paulina Sadlak
Joanna Mazurek
Barbara Olech
Sławomir Krzyżanowski
Ewa Jóźwiak
Elżbieta Mielniczuk
Anna Krzyżanowska - przewodnicząca Rady Rodziców