Finał Wojewódzki 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbył się Finał Wojewódzki 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

Honorowy Patronat nad Turniejem sprawowali:
• Wojewoda Lubelski,
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Lubelski Kurator Oświaty,
• Burmistrz Łęcznej.
Organizatorami byli:
• Kuratorium Oświaty w Lublinie,
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
• Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Lublinie,
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.
Celem turnieju jest kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodych uczestników ruchu drogowego oraz zapoznawanie ich z zagadnieniami udzielania pomocy przedmedycznej. Turniej pogłębia umiejętności uczestników z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz daje możliwość wyrobienia właściwych nawyków. W turnieju wzięły udział reprezentacje prawie wszystkich powiatów woj. lubelskiego - w sumie 32 drużyny. Wśród nich znalazło się 16 drużyn z I grupy wiekowej (10 – 12 lat) oraz 16 drużyn z II grupy wiekowej (13 lat i starsi).
Zwycięzcą eliminacji wojewódzkich w II grupie wiekowej (13 lat i starsi) została Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Patryk Podgórski, Konrad Dziedzic i Krystian Galewski (opiekun Paweł Haładyj), która otrzymała Puchar Wojewody Lubelskiego. Natomiast w grupie młodszej (10 – 12 lat) drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie zajęła II miejsce w składzie: Mateusz Olech, Adrian Traczyński, Nikola Krzyżanowska, Oliwia Mazurek (opiekun Paweł Haładyj), a w nagrodę otrzymała Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. W klasyfikacji indywidualnej w grupie starszej II miejsce zajął Konrad Dziedzic po bardzo wyrównanej dogrywce.
Zwycięzcy będą reprezentować województwo lubelskie podczas 42 Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD, który odbędzie się 4-6 czerwca w Bochni i Mikluszowicach, w województwie małopolskim.