Wojewódzki Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

II miejsce Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

27 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Krynce gm. Łuków odbył się Finał Wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Powiat krasnostawski reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 3

w Krasnymstawie w składzie Alicja Kulczyńska, Wiktoria Siembiga, Daniel Piętal oraz Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj).
           Celem turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem poszczególnych konkurencji pełnili przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, przedstawiciele Klubu Motocyklowego Grom w Białej Podlaskiej oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Krynce.

Uczestnikami zawodów było 19 czteroosobowych drużyn, które reprezentowały swoje powiaty wygrywając wcześniej eliminacje szkolne, międzyszkolne, gminne, miejski oraz powiatowe.

Zawodnicy rozwiązywali test wiedzy z przepisów ruchu drogowego składający

się z 20 pytań oraz test składający się z 10 skrzyżowań, jeździli po rowerowym torze przeszkód oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.

O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.

W tym doborowym towarzystwie Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie zajęła

II miejsce w województwie. Drużyna w nagrodę otrzymała Puchar Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz dyplom, a każdy z uczniów nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi zawodnikami województwa Lubelskiego okazali się Daniel Piętal oraz Alicja Kulczyńska uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3

w Krasnymstawie, którzy otrzymali puchary z rąk honorowego prezesa PZM Lublin.

Dodatkowo Daniel Piętal został nagrodzony przez prezesa Klubu Motocyklowego Grom

w Białej Podlaskiej za zajęcie I miejsca w konkurencji „jazda rowerem po torze sprawnościowym”.