XVI Zimowe Ptakoliczenie 2020

Ostatni weekend stycznia to czas zimowych obserwacji i liczenia ptaków, które tą niekorzystną dla nich porę roku spędzają w pobliżu siedlisk człowieka. Akcja jest organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) pod nazwą Zimowe Ptakoliczenie.

Uczestniczki tegorocznych liczeń w składzie: Julia, Emilka i pani Iwona zaobserwowały: myszołowa, 7 krzyżówek, 3 wróble, 25 kawek, 1 srokę, 2 gawrony, 5 bogatek, 21 kwiczołów, 1 bażanta i 10 czyżyków. Obserwacje prowadzone były w okolicach szkoły a ich przebieg można obejrzeć na zdjęciach. Zdjęcia w większości wykonała Julia.

galeria