Informujemy, że zgodnie z decyzją Urzędu Gminy Krasnystaw kursy autobusu szkolnego ulegają zmianie od dnia 25 lutego 2019 r. na okres II semestru (do czerwca włącznie).

W czasie II semestru kursy będą przebiegały następująco:

I kurs: Niemienice - Białka -Zażółkiew - Szkoła

II kurs: Widniówka – Szkoła