Dyrektor Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020:

- do Przedszkola Nr 3 w Krasnymstawie;

- do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie.

Prosimy rodziców o zgłaszanie się do sekretariatu po odpowiednie wnioski. Są one również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA (menu górne).

Zapraszamy!