Rajd Rowerowy do Rezerwatu „Wodny Dół”

W dniu 22 czerwca został zorganizowany rajd rowerowy dla uczniów, którzy zdali egzamin na swoje pierwsze prawo jazdy kartę rowerową z klasy IV i V oraz chętni uczniowie z klas VI-VIII szkoły podstawowej. Trasa rajdu rozpoczynała się przy szkole, liczyła pond 19 kilometrów
i przebiegała przez Kolonię Niemienice, Rezerwat „Wodny Dół”, Niemienice i Krasnystaw.

"Wodny Dół" to rezerwat krajobrazowy o pow. 186,18 ha położony w gminie Krasnystaw, leśnictwie Niemienice. Utworzony zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 14.06.1996r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych , dydaktycznych i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lasem z występującymi rzadkimi i chronionymi roślinami tj: paprotka zwyczajna, zawilec żółty, przylaszczka pospolita, podkolan biały, gnieźnik leśny.

Jedną z atrakcji rajdu było ognisko w Leśniczówce Niemienice, gdzie wszyscy uczestnicy mogli upiec kiełbaskę, odpocząć i nabrać sił przed dalszą drogą i powrotem do domu. Trasa była bardzo wyczerpująca, jednak wszyscy uczestnicy wycieczki rowerowej poradzili sobie z pokonywaniem nierówności terenowych, wzniesień, połamanych gałęzi, nierówności i przewróconych drzew.

Opiekunami podczas rajdu byli nauczyciele Paweł Haładyj, Krzysztof Kowalczyk oraz rodzice Mariusz Dobosz i Mariusz Król.

galeria