Szkolenie dla nauczycieli „Cyfrowa lekcja z pomysłem-praktyczne narzędzia i metody nauczania”

26 lutego 2020 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli zaangażowanych w Międzyszkolną Sieć Współpracy TIK w ramach projekt Aktywna Tablica. Szkolenie prowadzone było przez panią Agnieszkę Stadnicką z Akademii GWO. Na początku szkolenia prowadzący przypomniał kwestie kompetencji kluczowych, których jedną z nich sąkompetencje informatyczne – obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie technik informatycznych i komputerowych: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Następnie prowadząca zaznajomiła zgromadzonych z kwestią programowania i dlaczego warto go uczyć. W przygotowaniu lekcji programowania warto skorzystać ze stron:

www.mistrzowiekodowania.pl

www.code.org

www.scratch.mit.edu

Następnie nauczyciele poznali programy edukacyjne które nie tylko uczą ale także dostarczają rozrywki. Przykładowe programy wykorzystujące technikę grywalizacji:

- Duolingo( www.duolingo.com) - program do nauki języków obcych.
- Maltandia(www.maltandia.pl) -program wspierający naukę matematyki w szkołach podstawowych. Bajkowa sceneria oraz animowani bohaterowie sprawiają, że uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem rozwiązują zadania matematyczne.
- Władcy słów(www.wladcyslow.pl) - wspieranie nauki języka polskiego. Ćwiczenia dostosowane do podstawy programowej i obejmujący ortografię, wiedzę o języku, tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz czytanie ze zrozumieniem. uczniowie muszą się wykazać doskonałą znajomością języka polskiego, aby jak najlepiej  wyposażyć bohaterów którzy im towarzyszą podczas rozwiązywania zadań

Prowadzący po przedstawieniu programów zaproponował wykorzystanie na zajęciach tzw. lekcji odwróconej, która polega na zamianie kolejności form uczenia się. Uczeń dostaje do opracowania materiał przed lekcją, a na zajęciach powtarza wiadomości oraz utrwala nabyte umiejętności.

Prowadzący przedstawił również programy ułatwiające pracę nauczycieli:

Serwis Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) - jest to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez MEN. w serwisie internetowym znajdują się najważniejsze i bieżące informacje związane z edukacją, rozporządzenia, ustawy oraz narzędzia pracy.
Scholaris (www.scholaris.pl) - portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne zasoby edukacyjne( scenariusze lekcji, wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, kreator prezentacji, filmy edukacyjne do wykorzystania na zajęciach.
LearningApps (www.learningapps.org) - aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania. Jest dostępna w formie gotowych ćwiczeń i quizów. Daje także możliwość tworzenia własnych interaktywnych zadań. Idealnie nadaje się na lekcje powtórzeniowe.
Kahoot! (www.getkahoot.com / www.kahoot.it) - Platforma do tworzenia i przeprowadzania bezpłatnych quizów. To kolejne narzędzie idealnie sprawdzające się na lekcjach powtórzeniowych. Dodatkowym atutem jest możliwość rywalizacji z innymi użytkownikami platformy, co sprawia, że zajęcia z wykorzystaniem Kahoot! sa wyjątkowo atrakcyjne dla uczniów.
ToonyTool (www.toonytool.com) - Serwis internetowy do tworzenia komiksow i plakatów. Jest on bardzo intuicyjny w obsłudze - nie wymaga zaawansowanych umiejętności związanych z wykorzystaniem TIK. Zaprojektowany w serwisie plakat można zamieścić na stronie internetowej szkoły lub wydrukować.
WordArt (www.wordart.com) - serwis internetowy do tworzenia chmur wyrazów, które następnie można wydrukować, zamieścić na stronie internetowej lub zamieścić na dysku. tak tworzone chmury wyrazów można wykorzystać np. do nauki ortografii, słówek z języka obcego lub mogą one stanowić podsumowanie burzy mózgów.
Dropbox(www.dropbox.com)  - serwis internetowy umożliwiający przechowywanie danych - dokumentów, zdjęć oraz filmów online. Działa na zasadzie dysku przenośnego lub Pendrive'a. Przechowywane pliki można udostępnić w serwisie.
Padlet(www.padlet.com)  - wirtualna tablica, na której można umieszczać dokumenty, zdjęcia, linki , a następnie udostępniać je zainteresowanym osobom, np. uczniom. Padlet może być też dla uczniów doskonałą przestrzenią do współpracy, np. przy tworzeniu wspólnego projektu.

700 szkolenie TIK

700 szkolenie TIK2