Jak wykorzystać TIK na lekcji? - Szkolenie w ramach sieci nauczycieli stosujących TIK

Na pierwszym spotkaniu w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w praktyce, szczególnie na lekcjach w szkole podstawowej. Szkolenie prowadził edukator zewnętrzny, specjalista w dziedzinie technologii informatycznej pan Grzegorz Małek. Przedstawił on główne założenia dotyczące TIK w edukacji, zasady stosowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkole. Ważnym elementem było pokazania w jaki sposób można budować scenariusz lekcji w oparciu o TIK, tak aby nowe technologie były pomocne w realizacji materiału dydaktycznego, a nie powodowały jego zakłócenie. Punktem kulminacyjnym szkolenia była prezentacja programów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej..

Narzędzia TIK:

Kahoot

Formularze Google

Facebook

Dropbox

thinglink

eduCanon

Emaze

PowerPoint

Gliffy

galeria