Wojewódzki sukces uczennic z Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie

Uczennice Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie: Julia Dunaj, Emilia Mazurek i Ewelina Perestaj, wygrały konkurs “Zjednoczeni w Europie” organizowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Gala finałowa konkursu odbyła się 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, a przewodniczyła jej pani Dyrektor Generalna LWU Agata Grula. Julia, Emilia i Ewelina pokonały 30 szkół z województwa lubelskiego i zajęły I miejsce!

Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała pani Anna Wrona, która również została nagrodzona. Konkurs, jako wydarzenie wpisujące się w obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej miał na celu pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i historii UE. Konkurs składał się z II etapów. Na I etap uczennice wykonały mapę i tablicę dotyczącą Unii Europejskiej oraz film na temat wykorzystania funduszy unijnych w szkole i regionie. II etap miał formę gry miejskiej, która rozpoczęła się w Urzędzie Wojewódzkim a zakończyła na Starym Mieście. Należało rozwiązać siedem złożonych zadań, dotyczących UE - liczył się czas i oczywiście poprawność wykonania.

galeria