Z polską mową za pan brat

Kacper Kozorys, uczeń klasy III szkoły podstawowej został laureatem XVII Międzyszkolnego Konkursu ortograficzno – gramatycznego „Z polską mową za pan brat”, który jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Krasnymstawie. 

Konkurs miał na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania mową ojczystą oraz kształcenie umiejętności posługiwania się nią. 
Uroczyste podsumowanie konkursu ,,Z polską mową za pan brat”, jak i wielu innych konkursów organizowanych przez szkoły miejskie, pod patronatem Burmistrza Miasta Krasnystaw Pana Roberta Kościuka, miało miejsce 14 kwietnia w Krasnostawskim Domu Kultury.
Podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata w konkursie. Podziękowania otrzymali również nauczyciele, przygotowujący dzieci do konkursów, rozwijając w ten sposób ich zdolności i zainteresowania w różnych dziedzinach.