Matematyczna Drabinka 2019

W środę 15 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVI Gminnym Konkursie Matematycznym pod nazwą "Matematyczna Drabinka", który jest organizowany przez Szkołę Podstawową w Małochwieju Dużym.


Uczestnicy konkursu zmagali się z zadaniami konkursowymi w trzech kategoriach wiekowych:
klasy 1-3 szkoły podstawowej
uczestnicy: Julia Gleń- klasa III
Kacper Kozorys – klasa III
Jan Sadlak – klasa III

klasy 4-6 szkoły podstawowej
uczestnicy: Dominika Gadomska- klasa V
Nikola Krzyżanowska – klasa V
Wiktor Kudyba- klasa V
Jakub Olcha – klasa VI

klasy 7-8 i III gimnazjum
uczestnicy: Ewelina Perestaj- klasa VII
Krystian Galewski- klasa VII
Patryk Podgórski- klasa III gimnazjum

Laureatami konkursu ,,Matematyczna Drabinka” zostali uczniowie, którzy zdobyli przynajmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w teście matematycznym.

Z naszej szkoły tytuł laureata uzyskały:
1. Julia Gleń – klasa III szkoły podstawowej; opiekun p. Katarzyna Charkot
2. Nikola Krzyżanowska – klasa V; opiekun p. Danuta Hus