Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej”

We wtorek, 7 września, uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w „Narodowym Czytaniu” pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w obszarze której fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.

Ze względu na panującą pandemię fragmenty dzieła były odczytane w klasach.

Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W tej tragifarsie przeplatają się elementy komedii i tragedii, ukazuje ona między innymi ludzką głupotę, pazerność, skąpstwo oraz zakłamanie wypaczające stosunki społeczne.

W poszczególne role wcielili się uczniowie każdej klasy. Swój udział w czytaniu mieli także uczniowie klas I-III, co prawda dzieło Gabrieli Zapolskiej jest dla nich za poważne, ale czytali fragmenty lektury dostosowanej do ich wieku.

Narodowe Czytanie to wspaniała akcja promująca czytelnictwo, pokazująca jak ważnie i piękne jest czytanie książek.

Zdjęcia autorstwa Bartka Puławy - dziękujemy!

galeria