Polska- moja Ojczyzna

25 stycznia dzieci z naszego przedszkola oraz uczniowie klas I-IV wzięli udział w programie edukacyjnym pod hasłem ,,Polska-moja Ojczyzna”, przygotowanym przez Agencję szkolno-przedszkolną Lupus.

Spotkanie było prowadzone w formie quizu, a nasze dzieci chętnie i poprawnie odpowiadały na zadawane kolejne pytania. Przypomniały sobie symbole narodowe oraz ważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. 
W nagrodę za poprawną odpowiedź odkrywały kolejne karty zagadki, której rozwiązaniem był wiersz W. Bełzy pt. ,,Katechizm polskiego dziecka”, który bezbłędnie wyrecytowały. Na koniec dzieci miały okazję uczestniczyć w sesji fotograficznej przymierzając niektóre historyczne stroje nawiązujące do okresu drugiej wojny światowej. Były to mundury żołnierskie dla chłopców oraz stroje sanitariuszek dla dziewczynek. Dla wszystkich uczestników zajęć organizatorzy przygotowali „Dyplomy Małego Patrioty” potwierdzające znajomość poruszanych zagadnień.