• Informator o zawodach 2018. Pobierz
  • Szanowni Rodzice!

Na terenie naszej szkoły trwają akcje charytatywne, które mają na celu pomóc biednym dzieciom i rodzinom. Pomoc drugiemu człowiekowi jest najważniejszą naszą cechą, stąd liczę że wspólnie, choć czasami też nam brakuje wielu rzeczy, podzielimy się z innymi. Zachęcam do wzięcia udziału w akcjach, które przedstawiam poniżej:

1. Uśmiech za cukierek. Wielka zbiórka cukierków dla dzieci w szpitalach Fundacji Dr Clown. Zbieramy różne cukierki do 6.12. Można przynosić cukierki do sekretariatu, do dyrektora, czy do pana Pawła Haładyja. :)

2. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Coroczna akcja dla dzieci i ich rodzin. Zbieramy słodycze, żywność o długim terminie przydatności, książki, zabawki, obuwie, czy odzież. Produkty można przynosić do szkoły od 29.11 do 01.12. do sekretariatu szkoły, dyrektora, do pana J. Krasnego, lub zostawić w wyznaczonym miejscu przy szatni.

Informuję również, że 3.12.2017 r. w WDK Niemienice odbędzie zbiórka stacjonarna, ale i przewidziana jest zbiórka uliczna (wozem strażackim) w godz. 13.00 -14.00.

3. Daj Pluszaka dla Dzieciaka Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”. Zbieramy maskotki (oraz słodycze), które zostaną przekazane dzieciom Gminy Krasnystaw. Akcja trwa od 28.11 do 13.12.2017 r. Produkty można wrzucać do tekturowej urny postawionej między szatnią a stołówką lub zostawić u dyrektora, czy w sekretariacie.

Wszystkim darczyńcom z góry dziękuje!

Dr Krzysztof Kowalczyk